ULKOILUREITTIEN TILANNE

Monet ulkoilureitit Suomessa rapistuvat vauhdilla: merkinnät rapistuvat tai puuttuvat, reittien pohjustus on huonossa kunnossa.

Osa kunnista ja maakunnista haluaisi myös uusia reittejä, mutta ennen Reittimestareita ei ole ollut tahoja, jotka tekisivät ja ylläpitäisivät reittejä.

Aiempina vuosikymmeninä (1970- ja 1980 -luvulta lähtien) reittejä on toteutettu yksittäisinä, kertaluonteisina projekteina, joissa ylläpito on usein jäänyt puuttumaan.

Uudet ja kasvavat luontoliikkumisen tavat lisäävät uusia tarpeita reitistöille. 

Maastopyöräilystä kiinnostuneet Suomessa 2020

(Suomen Latu ry / Tiina Riikonen 2015 ja Facebook 2020)

500 000 MAASTOPYÖRÄILIJÄÄ?

Maastopyöräilyn harrastajamäärät ovat Suomessa kasvussa. Vuodesta 2000–2015 aikana maastopyöräilytapahtumiin osallistujien määrä on kymmenkertaistunut, muutamasta sadasta viiteen tuhanteen. Vastaavasti harrastajamäärän on kasvanut vuosien 2000–2010 aikana reilusta 200 000 henkilöstä yli 300 000 henkilöön (Suomen Latu ry / Tiina Riikonen 2015). 

Vuonna 2020 maastopyöräilystä kiinnostuneita 13-65+ -vuotiaita Suomesta löytyy 530 000 henkilöä (Facebook 29.9.2020).

Maastopyöräily sopii lajina lapsesta eläkeläiseen. Harrastajia löytyy 10-vuotiaista aina yli 80-vuotiaisiin sukupuoleen katsomatta. 

 

PALVELUT

maastopyöreilyreittien suunnittelu toteutus ylläpito

REITTIEN SUUNNITTELU

Reittimestarit tekevät ulkoilureittien suunnittelutyön joko itsenäisesti tai yhteistyössä kumppaniensa kanssa. Lopputuloksena syntyy, siitä huolimatta kuka suunnittelun tekee, valmis digitaalinen aineisto, jota voi käyttää kaavoituksessa ja maankäytön ja liikuntapaikkojen suunnittelussa.

Reittimestarit toteuttaa tarvittaessa pohjustavana työnä vertaissuunnittelun, jossa alueen toimijoiden kesken (hiihtäjät, polkupyöräilijät, retkeilijät, luonnonsuojelijat, tapahtumanjärjestäjät ymv.) luodaan kohteena olevalle alueelle yhteinen tavoitesuunnitelma reitteineen.

Suunnitelmassa otetaan huomioon mahdollinen yhteiskäyttö, reitit suuntineen, reittimerkit sekä mahdolliset luvat ja tarpeet maaston muokkaukselle. 

Suunnitelmassa on kaksi osaa: reittisuunnitelma ja ylläpitosuunnitelma. Reittisuunnitelma toimii toteutuksen pohjana, ja ylläpitosuunnitelma määrittelee ylläpidon toimet elinkaariajattelupohjaisesti.

Sisältää Maanmittauslaitoksen Maastotietokannan 09/2020 aineistoa

REITTIEN LUVITUS

Usein reittien varrella on lukuisia maanomistajia – kaikki reitit eivät sijaitse kunnan taikka valtion mailla. Reittimestarit tarjoavat apua luvitusprosessiin ottamalla yhteyttä maanomistajiin ja osallistamalla maanomistajat hankkeeseen. Reittimestarit voi myös olla tilaajan apuna lupien keruuprosessissa. 

Reitin omistaja on vastuussa reitistä, luvista ja rakenteista, ja omistajaa sitoo Kuluttajaturvallisuuslaki.

gps-jälki reiteistä jälkikartalle visualisointi

REITTIEN VISUALISOINTI 

 • Valokuvaus- ja videointipalvelu – kuvataan reitit maastossa tilauksen mukaan.
 • Reitit kartalle: GPS-jälki reiteistä.
 • Olemassa olevan reittitiedon jalostaminen – graafinen työ julkaisukelpoiseen kuntoon.
MAASTOPYÖRÄILYREITTIEN TOTEUTUS

REITTIEN TOTEUTUS

Reittimestarit rakentaa reittimerkinnät maastoon suunnitelman mukaisesti. Suuremmissa projekteissa Reittimestarit toimii koordinaattorina ja rakennusmestarina, joka ohjaa rakennusvaiheen töitä ja varmistaa laadukkaan toimituksen.

Minimissään viedään reittien varrelle reittimerkit / kyltit. 

Joissakin tapauksissa rakennetaan kulkua helpottavia rakenteita maastoon. Maastotyypistä riippuen voidaan joutua paikoin maastomuokkaustöihin (sorastusta, haketta). 

Reittimerkinnän lisäksi reittien varrelle voidaan toteuttaa kohde-esittelypisteitä sekä keskusinfo- tai portaalirakennelmia (vrt. kansallispuistot ja erilliset retkeilyalueet).  

maastopyöräilyreittien ylläpito

REITTIEN YLLÄPITO

Reittimestarit tekevät ulkoilureittien ylläpidon määräaikaisilla taikka toistaiseksi jatkuvilla sopimuksilla. Keskeistä on reittien auki pitäminen; suoritetaan tarvittavia raivaus- ja korjaustöitä.

Ylläpidon kattavuudesta voidaan sopia asiakaskohtaisesti:

 • Vuosikatselmoinnit, tarvittaessa yhdessä tilaajan ja sidosyhmien kanssa
 • Reittimerkinnät (kyltit, tolpat, nauhat yms.)
 • Reitin pohja
 • Rakenteet (pitkokset, portaat, sillat yms.)
reittimestarit reittien toteutus

REITISTÖKONSULTOINTI

Kunnissa, maakunnissa ja kaupungeissa voi olla tilanne, että reittien vastuukysymykset ovat epäselviä. Reittimestarit voi tarjota tähän alkuvaiheeseen kokenutta konsultointia. Kunnan sisäisen vastuunjaon on oltava ensin kunnossa, ennen kuin reittien rakentamisesta taikka ylläpidosta voidaan sopia.

Nykyiset ulkoilun harrastusmuodot ovat moninaiset, ja olisi lyhytnäköistä rakentaa reitistö vain yhden käyttäjäryhmän tarpeita ajatellen. Reittimestarit voi fasilitoida ja johtaa vertaissuunniteluvaiheen, jossa kohdealueen käyttäjien näkemykset ja tarpeet tulee huomioitua. Näin saadaan luotua toimiva ja pitkäikäinen reitistö, joka palvelee kaikkia ulkoilijoita sekä matkailijoita, vuodenajat huomioiden.

MATKAILUKESKUKSILLE

Graafit: Miro Aitalaakso

Lähde: Suomen Latu ry, Tiina Riikonen 2015

YMPÄRIVUOTINEN KÄYTTÖ

Matkailukeskuksille ulkoilureitit lisäävät ympärivuotista käyttöä tuomalla yöpyjiä ja matkailupalveluiden käyttäjiä myös hiljaisempina sesonkeina.

Talvikeskukset voivat hyödyntää pyöräilyä monella tapaa:

 • Hiekkapyöräilyreitit
 • Maantiepyöräilyreiti
 • Maastopyöräilyreitit
 • Talvipyöräilyreitit (Fatbike)

Maastopyöräilytapahtumat ovat tuoneet valtavasti osallistujia esim. Iso-Syötteelle, mikä näkyy myös alueen elinvoimaistumisena.

KUNNILLE

maastopyöreilyreittien suunnittelu toteutus ylläpito

KUNNAN VETOVOIMAISUUSTEKIJÄ

Kunnille monipuoliset ulkoilureitit ovat selkeä vetovoimaisuuden kasvattaja. Ulkoilureitit lisäävät alueen vetovoimaa kahdella pääosa-aluella:

 • Kuntalaisten liikunta- ja vapaa-ajan palvelut:
  • ylläpitävät kuntalaisten terveyttä ja hyvinvointia
  • houkuttelevat uusia asukkaita
 • Matkailijoista hyötyvät:
  • majoitusliikkeet
  • kahvilat ja ravintolat
  • kauppakeskukset ja liikeenharjoittajat
  • kulttuuri-, likunta- ja vapaa-ajan palveluiden tuottajat

OTA YHTEYTTÄ

Petteri Pyrrö Reittimestarit

Petteri Pyrrö
Reittimestari

MYYNTI & PROJEKTIT

Tel. +358500687891

email petteri.pyrro@reittimestarit.fi

Petteri on pyöräilyn iloinen sekakäyttäjä, ja tallissa onkin viisi erilaista pyörää eri käyttöolosuhteisiin! Petterillä on hallussa monitoimijaympäristössä yhteisen tekemisen fasilitointi, projektinhallinta ja johtaminen. Petteri on koulutettu pyöräilynohjaaja, suuren pyöräilyseuran puheenjohtaja ja liikkeenjohdon ammattilainen. Myös pyörämatkailu on tuttua, ja matkailuliiketoiminnan tarpeet.

Antti Nousiainen Reittimestarit

Antti NOUSIAINEN
Reittimestari

DIGITALISOINTI

email antti.nousiainen@reittimestarit.fi

Antti on maastopyöräilyn moniottelija ja reittien sekakäyttäjä. Lajin pariin tie kävi aikoinaan seikkailu-urheilun kautta ja pyörää on poljettu / työnnetty / kannettu / uitettu uimapatjalla toinen toistaan upeampiin paikkoihin. Alkuun seikkailujen ja myöhemmin ihan vain oman ilon vuoksi. Lappi, Kainuun korvet ja Tiirismaa ovat paikkoja mistä Antin löytää useimmin etsimästä sitä täydellistä maastopyöräpolkua.

Kuvia Instagramissa

Instagram did not return a 200.