PALVELUT

maastopyöreilyreittien suunnittelu toteutus ylläpito

REITTIEN SUUNNITTELU

Reittimestarit tekevät ulkoilureittien suunnittelutyön joko itsenäisesti tai yhteistyössä kumppaniensa kanssa. Lopputuloksena syntyy, siitä huolimatta kuka suunnittelun tekee, valmis digitaalinen aineisto, jota voi käyttää kaavoituksessa ja maankäytön ja liikuntapaikkojen suunnittelussa.

Reittimestarit toteuttaa tarvittaessa pohjustavana työnä vertaissuunnittelun, jossa alueen toimijoiden kesken (hiihtäjät, polkupyöräilijät, retkeilijät, luonnonsuojelijat, tapahtumanjärjestäjät ymv.) luodaan kohteena olevalle alueelle yhteinen tavoitesuunnitelma reitteineen.

Suunnitelmassa otetaan huomioon mahdollinen yhteiskäyttö, reitit suuntineen, reittimerkit sekä mahdolliset luvat ja tarpeet maaston muokkaukselle. 

Suunnitelmassa on kaksi osaa: reittisuunnitelma ja ylläpitosuunnitelma. Reittisuunnitelma toimii toteutuksen pohjana, ja ylläpitosuunnitelma määrittelee ylläpidon toimet elinkaariajattelupohjaisesti.

Sisältää Maanmittauslaitoksen Maastotietokannan 09/2020 aineistoa

REITTIEN LUVITUS

Usein reittien varrella on lukuisia maanomistajia – kaikki reitit eivät sijaitse kunnan taikka valtion mailla. Reittimestarit tarjoavat apua luvitusprosessiin ottamalla yhteyttä maanomistajiin ja osallistamalla maanomistajat hankkeeseen. Reittimestarit voi myös olla tilaajan apuna lupien keruuprosessissa. 

Reitin omistaja on vastuussa reitistä, luvista ja rakenteista, ja omistajaa sitoo Kuluttajaturvallisuuslaki.

gps-jälki reiteistä jälkikartalle visualisointi

REITTIEN VISUALISOINTI 

 • Valokuvaus- ja videointipalvelu – kuvataan reitit maastossa tilauksen mukaan.
 • Reitit kartalle: GPS-jälki reiteistä.
 • Olemassa olevan reittitiedon jalostaminen – graafinen työ julkaisukelpoiseen kuntoon.
MAASTOPYÖRÄILYREITTIEN TOTEUTUS

REITTIEN TOTEUTUS

Reittimestarit rakentaa reittimerkinnät maastoon suunnitelman mukaisesti. Suuremmissa projekteissa Reittimestarit toimii koordinaattorina ja rakennusmestarina, joka ohjaa rakennusvaiheen töitä ja varmistaa laadukkaan toimituksen.

Minimissään viedään reittien varrelle reittimerkit / kyltit. 

Joissakin tapauksissa rakennetaan kulkua helpottavia rakenteita maastoon. Maastotyypistä riippuen voidaan joutua paikoin maastomuokkaustöihin (sorastusta, haketta). 

Reittimerkinnän lisäksi reittien varrelle voidaan toteuttaa kohde-esittelypisteitä sekä keskusinfo- tai portaalirakennelmia (vrt. kansallispuistot ja erilliset retkeilyalueet).  

maastopyöräilyreittien ylläpito

REITTIEN YLLÄPITO

Reittimestarit tekevät ulkoilureittien ylläpidon määräaikaisilla taikka toistaiseksi jatkuvilla sopimuksilla. Keskeistä on reittien auki pitäminen; suoritetaan tarvittavia raivaus- ja korjaustöitä.

Ylläpidon kattavuudesta voidaan sopia asiakaskohtaisesti:

 • Vuosikatselmoinnit, tarvittaessa yhdessä tilaajan ja sidosyhmien kanssa
 • Reittimerkinnät (kyltit, tolpat, nauhat yms.)
 • Reitin pohja
 • Rakenteet (pitkokset, portaat, sillat yms.)
reittimestarit reittien toteutus

REITISTÖKONSULTOINTI

Kunnissa, maakunnissa ja kaupungeissa voi olla tilanne, että reittien vastuukysymykset ovat epäselviä. Reittimestarit voi tarjota tähän alkuvaiheeseen kokenutta konsultointia. Kunnan sisäisen vastuunjaon on oltava ensin kunnossa, ennen kuin reittien rakentamisesta taikka ylläpidosta voidaan sopia.

Nykyiset ulkoilun harrastusmuodot ovat moninaiset, ja olisi lyhytnäköistä rakentaa reitistö vain yhden käyttäjäryhmän tarpeita ajatellen. Reittimestarit voi fasilitoida ja johtaa vertaissuunniteluvaiheen, jossa kohdealueen käyttäjien näkemykset ja tarpeet tulee huomioitua. Näin saadaan luotua toimiva ja pitkäikäinen reitistö, joka palvelee kaikkia ulkoilijoita sekä matkailijoita, vuodenajat huomioiden.

MATKAILUKESKUKSILLE

Graafit: Miro Aitalaakso

Lähde: Suomen Latu ry, Tiina Riikonen 2015

YMPÄRIVUOTINEN KÄYTTÖ

Matkailukeskuksille ulkoilureitit lisäävät ympärivuotista käyttöä tuomalla yöpyjiä ja matkailupalveluiden käyttäjiä myös hiljaisempina sesonkeina.

Talvikeskukset voivat hyödyntää pyöräilyä monella tapaa:

 • Hiekkapyöräilyreitit
 • Maantiepyöräilyreiti
 • Maastopyöräilyreitit
 • Talvipyöräilyreitit (Fatbike)

Maastopyöräilytapahtumat ovat tuoneet valtavasti osallistujia esim. Iso-Syötteelle, mikä näkyy myös alueen elinvoimaistumisena.

KUNNILLE

maastopyöreilyreittien suunnittelu toteutus ylläpito

KUNNAN VETOVOIMAISUUSTEKIJÄ

Kunnille monipuoliset ulkoilureitit ovat selkeä vetovoimaisuuden kasvattaja. Ulkoilureitit lisäävät alueen vetovoimaa kahdella pääosa-aluella:

 • Kuntalaisten liikunta- ja vapaa-ajan palvelut:
  • ylläpitävät kuntalaisten terveyttä ja hyvinvointia
  • houkuttelevat uusia asukkaita
 • Matkailijoista hyötyvät:
  • majoitusliikkeet
  • kahvilat ja ravintolat
  • kauppakeskukset ja liikeenharjoittajat
  • kulttuuri-, likunta- ja vapaa-ajan palveluiden tuottajat

OTA YHTEYTTÄ

Petteri Pyrrö Reittimestarit

Petteri Pyrrö
Reittimestari

MYYNTI & PROJEKTIT

Tel. +358500687891

email petteri.pyrro@reittimestarit.fi

Petteri on pyöräilyn iloinen sekakäyttäjä, ja tallissa onkin viisi erilaista pyörää eri käyttöolosuhteisiin! Petterillä on hallussa monitoimijaympäristössä yhteisen tekemisen fasilitointi, projektinhallinta ja johtaminen. Petteri on koulutettu pyöräilynohjaaja, suuren pyöräilyseuran puheenjohtaja ja liikkeenjohdon ammattilainen. Myös pyörämatkailu on tuttua, ja matkailuliiketoiminnan tarpeet.

Sami

Sami Pärssinen
Reittimestari

RAKENTAMINEN

email sami.parssinen@reittimestarit.fi

Sami on etevä ja monipuolinen rakennusmies sekä kokenut maastopyöräilijä! Samilta syntyvät niin pitkokset kuin sillatkin, ja polkujen pohjustustyöt. Aktiivisena pyöräilijänä Sami osaa katsoa rakenteisiin erinomaiset ajolinjat. Reittimerkinnöistä tulee myös erinomaiset, kun osaa suunnitella ja sijoittaa ne maastoon pyöräilijän näkökulmasta.

Jani

Jani JORMALAINEN
reittimestari

Jani on monipuolinen reittimestari, ja sparraa muita reittimestareita kokonaisvaltaisesti niin myynnissä, suunnittelussa kuin rakentamisessakin.

Aktiivisena maastopyöräilijänä myös JAnilla on silmää reittilinjauksille ja kohteeseen soveltuville rakenteille.

Kuvia Instagramissa

No images found.