Kunnille valtiolta 10 Meur tukirahaa reitistöjen rakentamiseen ja kunnostamiseen

Kunnille valtiolta 10 Meur tukirahaa reitistöjen rakentamiseen ja kunnostamiseen

Valtio on lisäbudjetissaan 4/2020 osoittanut mittavan tukipaketin koronavaikutusten lieventämiseen ja talouskasvun tukemiseen kunnissa. Sen osana on varattu noin 10 miljoonaa euroa lähivirkistysalueiden ja viheralueiden kunnostamiseen, kehittämiseen sekä palvelujen parantamiseen. Mihin toimenpiteisiin voi saada tukea? Ensisijaisena tavoitteena on luoda laadukkaita sekä helposti saavutettavia lähivirkistysalueita ja sitä kautta edistää kansalaisten ulkoilumahdollisuuksia lähiluonnossa. Edellytykset tälle luodaan kunnostamalla ja […]

Myös Metsähallitukselle 13 Meur tukiraha

Valtion lisäbudjetista 4/2020 on myönnetty Metsähallitukselle 13,1 Meur budjetti luontokohteiden kunnostukseen ja luontomatkailun kehittämiseen. Tätä rahaa kannattaa käyttää reittien kunnostukseen ja rakentamiseen siten, että luontomatkailusta nauttiminen olisi mahdollista useille kohderyhmille ja liikkumismuodoille. Lähde: https://valtioneuvosto.fi/-/10616/hallitus-paatti-vuoden-2020-neljannesta-lisatalousarvioesityksesta