Myös Metsähallitukselle 13 Meur tukiraha

Valtion lisäbudjetista 4/2020 on myönnetty Metsähallitukselle 13,1 Meur budjetti luontokohteiden kunnostukseen ja luontomatkailun kehittämiseen. Tätä rahaa kannattaa käyttää reittien kunnostukseen ja rakentamiseen siten, että luontomatkailusta nauttiminen olisi mahdollista useille kohderyhmille ja liikkumismuodoille. Lähde: https://valtioneuvosto.fi/-/10616/hallitus-paatti-vuoden-2020-neljannesta-lisatalousarvioesityksesta